Construire locuință unifamilială

Categorie
Investitor Neag Nicoleta
Amplasament Str. Trifoiului nr.8, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj
Suprafata construita desfasurata 362 [mp.]
Proiectant gen. ATELIER SCHMIDT S.R.L.
Regim de inaltime P+E
Executant IIT CONSTRUCTII S.R.L.